İhtar ve Ödül Yönetimi

Personele verilen ihtar ve ödül nasıl görüntülenir?

Personele verilen ödül ve ihtar bilgileri, performans değerlendirme sistemi ile entegreli bir şekilde çalışır.