Ara

Yarı Zamanlı Çalışanların Maaş Hesabı Nasıl Yapılır?Günümüzde çalışma saatleri kavramının tamamen değişmesi nedeniyle birçok kişi mesai saatlerini kendi ihtiyaçlarına ve yaşam şartlarına göre belirler. Bu nedenle çevremizde “part time” yani yarı zamanlı çalışan birçok kişi bulunur. İşverenler de sahip oldukları kaynaklar ve ihtiyaç duydukları iş gücüne göre bazı durumlarda şirket bünyesinde yarı zamanlı çalışanlara yer verir.


Kısaca açıklamak gerekirse yarı zamanlı (kısmi süreli) çalışan, haftanın belirli günlerinde ya da günün belirli saatlerinde çalışan kişidir. 4758 sayılı İş Kanunu’nda, tam zamanlı bir çalışanın haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir ve bu sürenin altında çalışan kişiler kısmi süreli çalışan olarak tanımlanmıştır. Yarı zamanlı bir çalışanın ise haftalık çalışma süresi 30 saati geçemez.


Yarı Zamanlı Çalışan Personelin Aylık Çalışma Süresi Nasıl Hesaplanır?


Tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların, çalışma süreleri farklılık gösterir. Tam zamanlı çalışanların ücretleri çalıştıkları gün sayısına göre ödenirken yarı zamanlı çalışanların ücretleri çalıştıkları süreye göre hesaplanır.


Yarı zamanlı bir çalışanın sigorta priminin kaç gün üzerinden yatırılacağı aşağıdaki adımlarla hesaplanabilir:


  • Kişinin bir ay içerisinde çalıştığı toplam süre hesaplanır.

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtildiği üzere bu süre 7,5’e bölünür.

  • 7,5 saatin altında kalan süre 1 iş gününe yuvarlanır.


Böylece yarı zamanlı çalışanın o ay içerisinde toplamda kaç gün çalıştığı bulunmuş olur. Mesela şirketiniz bünyesinde yarı zamanlı çalışan bir öğrenci olduğunu düşünün. Bu öğrenci ay içerisinde 64 saat çalıştıysa:


64 : 7,5 = 8 gün 4 saat yapar. 4 saatlik değer de bir gün olarak kabul edileceğinden, bu öğrencinin aylık priminin 9 gün üzerinden yatırılması gerekir.


İşten Çıkarılma Durumunda Yarı Zamanlı Çalışan Personelin Kıdemi Nasıl Hesaplanır?


Yarı zamanlı çalışan personelin kıdem tazminatının hesaplanması çoğu kişi için kafa karıştırıcı bir konudur. Çoğu işveren, işçinin çalıştığı gün sayısını toplayıp bu toplam süreyi yıl bazında değerlendirmektedir. Ne yazık ki bu hesaplama doğru değildir.


Örnek üzerinden açıklayacak olursak, 2015 yılında işe giren yarı zamanlı bir personel, 2018 yılında işten çıkıyorsa bu personelin kıdemi çalıştığı gün sayısına göre değil aradan geçen yıl miktarına göre hesaplanır. Tıpkı tam zamanlı bir çalışanda olduğu gibi yarı zamanlı çalışanın kıdemi de 3 yıl üzerinden hesaplanmaktadır.


Yarı Zamanlı Çalışan Personelin Maaşı Nasıl Hesaplanır?


Kanunlara göre yarı zamanlı bir çalışanın maaşı asgari ücretin altında bir tutar olamaz. Yine aynı kanunlara göre bir şirketin bünyesinde aynı pozisyon için hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı çalışan personel varsa, yarı zamanlı çalışan kişinin maaşı oransal olarak tam zamanlı kişinin maaşından daha düşük olamaz. Bu nedenle yarı zamanlı bir personelin maaşı, aynı pozisyonda çalışan tam zamanlı personelin maaşına göre hesaplanmalıdır.


Yarı zamanlı bir çalışanın maaş hesaplamasında aşağıdaki adımlar izlenir:


  • Benzer pozisyondaki tam zamanlı çalışanın maaşı aylık çalışma süresine bölünerek, saatlik çalışma ücreti hesaplanır.

  • Saatlik çalışma ücreti kişinin çalıştığı süre ile çarpılır.


Böylece yarı zamanlı çalışanın alacağı maaş hesaplanmış olur. Az önce verdiğimiz, haftada 64 saat çalışan öğrenci örneği üzerinden örnek bir maaş hesaplaması yapabiliriz.


Buna göre bu öğrenci ile benzer görev tanımında çalışan tam zamanlı bir personelin aylık maaşı 4000 TL olursa, bu öğrencinin alacağı ücret şu şekilde hesaplanır:


Haftalık çalışma saati= 45


Aylık çalışma süresi: 225 saat


4000 : 225 = 17,78 TL (Saatlik ücret)


17,78 x 64 = 1.137,92 TL.


Bu şekilde bakıldığında yarı zamanlı çalışan bir personel ile ilgili olarak yapılacak bu hesaplamalar oldukça basit görünse de yoğun bir iş temposunda sizin için gayet zorlu bir süreç haline gelebilir. WRK İnsan Kaynakları gibi işinin uzmanı bir firmadan destek alarak:


  • Portalımız üzerinden çalışanlarınızın maaş, puantaj ve bordro işlemlerinin takibini kolayca yapabilirsiniz,

  • Çalışanlarınızın işten çıkış hesaplamalarının ve SGK bildirim işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

16 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör