Ara

Maaş Bordrosu nedir? Neden Önemlidir?


İşverenlerin her gün onlarca operasyonu yönetmesi gerekir. Özellikle küçük işletmelerde ofis ihtiyaçlarının alınması, çalışanların yönetilmesi, gelir gider takibi, fatura kesilmesi gibi süreçler de devreye girdiğinde insan kaynakları operasyonlarına çok vakit ayıramayabilirsiniz. Gerekli takip yapılmadığında ise insan kaynakları süreçleri içinden çıkılmaz hale gelebilir ve işletmeler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Şüphesiz ki düzenli takip gerektiren bu süreçlerden biri de çalışanların maaş bordrolarının hazırlanması ve takibidir.


Kısa bir açıklamayla maaş bordrosu, çalışanların ücret, prim, ikramiye, yemek ve yol parası gibi kazançlarını; devlete ödenecek vergi ve kesintilerle birlikte gösteren belgedir. Yani işçiler her ay şirketlerinde belirli saat dilimlerinde çalışır ve bu çalışma karşılığında ücret hak eder. İşverenler de her ay bu ücreti ve devlete ödeyecekleri vergi tutarını maaş bordrosu sayesinde belgelendirmiş olur. İşverenler için maaş bordrosu oldukça önemlidir. Çünkü işveren ile çalışan arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğunda ve durum mahkemeye taşındığında, maaş bordrosu delil olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle işverenlerin, maaş bordrolarında işçinin elde ettiği tüm kazançları detaylı olarak belirtmesi ve her ay bordroları sahiplerine imzalatarak bir kopyasını kendilerine vermesi gerekir.


Öte yandan işverenlerin firma içindeki birçok süreçle ilgilenmesi gerektiğinden, maaş bordroları yanlış ya da geç düzenlenebilmektedir ve bu durum cezai yaptırımları da beraberinde getirmektedir. Üstelik geç hazırlanan bordroların çalışanlara gerekenden ileri bir tarihte imzalatılması, yukarıda bahsettiğimiz olası anlaşmazlık hallerinin meydana gelmesi durumunda işverenleri sıkıntıya sokmaktadır.


Maaş Bordrosunda Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekir?


4857 sayılı İş Kanununa göre maaş bordrosunda bulunması gereken bilgiler şunlardır:


 • İşçinin adı ve soyadı

 • Maaş bordrosunun ödeme günü ve ait olduğu ay

 • Mesai, haftalık tatil, resmi ve genel tatil ücretleri

 • Sigorta primi, gelir vergisi, damga vergisi, avans gibi kesintiler

 • Ödeme günü

 • İşverenin imzası


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca ise maaş bordrosunda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:


 • İş yerinin sicil numarası

 • Maaş bordrosunun ait olduğu ay

 • Sigortalının adı ve soyadı

 • Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası

 • Sigortalının ücreti

 • Ücret ödenen gün sayısı

 • Ödenen ücret tutarı

 • Ücretin alındığına dair sigortalının imzası


Maaş Bordrosu ile İlgili İdari Para Cezaları Neler?


İşverenlerin maaş bordrosu alanında karşılaşabileceği idari para cezalarından birine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer verilmektedir. Bu kanunun 102. maddesine göre yukarıda bahsettiğimiz bilgilerden herhangi birinin eksik olduğu maaş bordroları geçersiz sayılmakta ve bu eksikliğin tespit edilmesi durumunda, işverenin aylık asgari ücret tutarının yarısı kadar ceza ödemesi gerekmektedir.


Maaş bordrosu ile ilgili bir diğer cezai yaptırım da İş Kanununda açıklanmaktadır. İlgili kanunun 37. maddesine göre işverenler, her ay maaş bordrosu hazırlamak ve bunun imzalı bir kopyasını çalışan ile paylaşmak zorundadır. Bu belgenin eksik hazırlanması ya da çalışanla düzenli olarak paylaşılmaması durumunda işverene 584 TL idari para cezası uygulanır.


Maaş Bordrosu ile İlgili Cezai Yaptırımlardan Korunmak için Ne Yapılabilir?


Maaş bordrosu dikkatli bir şekilde hazırlanması gereken ve fazlasıyla ayrıntı içeren bir belgedir. Günlük iş temponuz içerisinde bordro hazırlamak sizin için bir külfet olabilir. Kaynaklarınız kısıtlıysa ve insan kaynaklarına ayıracak iş gücünüz yoksa bordrolarınızı eksiksiz hazırlamak imkânsız hale gelebilir.


Bu süreçte herhangi bir insan kaynakları programına ve gerekli altyapıya yatırım yapmak istemiyorsanız, bordrolama işlemleriniz için @WRK İnsan Kaynakları gibi işinin uzmanı bir dış kaynaktan hizmet alarak:


 • Bordrolarınızın eksiksiz bir şekilde ve zamanında hazırlanmasını ve imzalanmasını sağlayabilirsiniz,

 • Bordrolarınızın ve diğer insan kaynakları süreçlerinizin güncel mevzuata uygun şekilde takip edildiğinden emin olabilirsiniz,

 • Prim, avans ve yıllık izin sürelerinin düzenli takibi konusunda destek alabilirsiniz,

 • Teşvik ve daha birçok konuda danışmanlık alabilirsiniz.


Üstelik bordrolama süreçleriniz için bir dış kaynak kullanırsanız, bordro kaynaklı idari para cezaları ile karşılaşmanız durumunda bu cezanın sorumluluğunu çalıştığınız firma üstlenmektedir. Böylece ceza ödeme riskiniz sıfıra ineceği ve bordrolama telaşından kurtulacağınız için yalnızca şirketinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz.


27 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör