Ara

İnsan Kaynaklarında Yetenek Yönetimi


Çevrenizde “Yetenek yönetimi de nedir ?” diye soran birçok yönetici ile karşılaşmanız mümkün. Günümüzde çoğu firma, ne yazık ki bu kavramın önemini henüz keşfedememiş durumda. Yetenek yönetimi, piyasada bulunan yetenekli ve üst düzey çalışanların araştırılıp işe alınması ve gelişimi ile ilgili bir süreçtir. Üst düzey bir iş gücü istihdamı ve gelişimi ile ilgili tüm iş süreçlerini kapsamaktadır.


Yetenek yönetimi, kurumların en yetenekli çalışanları ellerinde tutmak için uyguladıkları bir iş stratejisidir. Aslında çalışanların iş sürecine dâhil edilmesine veya onların takdir edilmesine yardımcı olduğu gibi, sektörde bulunan en yetenekli kişilerin şirketinizde istihdam etmesini sağlar.


Potansiyel bir çalışana onun profesyonel anlamda gelişmesini sağlayacak bir yetenek yönetimi stratejisinden faydalandığınızı söylediğinizde üst düzey yeteneklere sahip kişilerin dikkatini çekebilirsiniz. Hem profesyonel hem de kişisel yeteneklerini devamlı olarak geliştirme fırsatı yakalamak, çalışanların bir şirkete girmesi ve o şirkette çalışmaya devam etmesi için en önemli motivasyon kaynağıdır.


Yetenek yönetimi sisteminde hangi süreçler bulunur?


Yetenekli çalışanların işe alınması ve şirkette kalmasını genel iş stratejisi olarak belirlediyseniz yetenek yönetimi sürecine aşağıdaki adımları dâhil edebilirsiniz:


 • İşe almaya yönelik planlama toplantısı,

 • İş tanımı gelişimi,

 • Hâlihazırdaki çalışanlarınızın birçoğuyla yapacağınız görüşmelerin de dâhil olduğu ofis içi görüşmeler,

 • Yeterlilik değerlendirmesi ve geçmişe yönelik sorgulama,

 • Seçilen kişiye iş teklifinin iletilmesi,

 • Teklifteki miktar konusunda mutabık kalınması,

 • Çalışanın çalışmaya başladığı gün ve işe alım süreci,

 • Şirketteki yeni çalışanı karşılama ile ilgili bilgiler,

 • İş başında eğitim,

 • Hedef belirleme ve geri bildirim,

 • Performans yönetimi ve onay süreci gibi resmi geri bildirim sistemleri,

 • Sürekli çalışan gelişimi,

 • Kariyer planlama ve kariyer oluşumu,

 • Promosyonlar, gelecek hamleler ve nakiller,

 • Çalışanın veya işverenin isteği nedeniyle çalışmaya son verilmesi.

Daha önce de belirtildiği gibi bu iş sistemlerinin büyük bir kısmı yöneticiye bağlı sistemlerdir. Her ne kadar İK departmanı destek ve eğitim konularında yardımcı olsa da, çalışanın başarılı olmasını sağlayan günlük etkileşimler yönetici ile ilgilidir.


İK departmanı özellikle istihdam, yeni çalışanların seçilmesi ya da çalışanın istifa etmesi gibi durumlarda yukarıdaki listede bulunan bazı faaliyetler konusunda önayak olmaktadır. Ayrıca İK, performans yönetim sistemi ve kariyer planlama gibi süreçlere de dâhil olur. Ancak çalışanın sergilediği performansın takdir edilmesinde en önemli rolü yönetici üstlenmektedir.


Yetenek yönetimi şirketlerin süreçlerine neden dâhil edilmelidir?


Yetenek yönetimine neden vakit ve kaynak ayırmanız gerektiğine gelirsek:


En yetenekli çalışanın dikkatini çekebilmek


Stratejik bir yetenek yönetimi sistemi uyguluyorsanız sektördeki en yetenekli çalışanları şirketinizde işe alabilirsiniz. Bu sistem, potansiyel yeteneklerin dikkatini çekmenizi sağlayacak bir işveren haline gelmenizi ve bunun karşılığında şirket performansını artırmanızı sağlar.


Çalışanı motive etmek


Stratejik bir yetenek yönetimi sisteminden faydalanmak çalışanların motive edilmesine yardımcı olur. Bu sayede çalışanların şirkette kalıp görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmesi sağlar


Yetenekli insanlar kişisel gelişimlerine ve özgürlüklerine önem veriyorlar


Yetenekli insanlar, kendilerini geliştirebilecekleri eğitimlere gitmek istiyorlar. Farklı projelerde farklı coğrafyalarda çalışmak istiyorlar. Firmalar çalışanlarına bu özgürlüğü tanırsa yetenekli kişiler aynı kurumda kalmayı tercih ediyorlar.

10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör