Ara

Covid-19 İş Kazası mı? Salgın Hastalıklarda İşçi Hakları Nelerdir?


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11.03.2020 tarihinde “Pandemi (salgın)” olarak nitelendirilen Covid-19 virüsünün (Koronavirüs) işveren-çalışan ilişkilerini üst düzeyde etkilediği şu günlerde, her çalışanın haklarından haberdar olması için kısa bir yazı hazırladık.


Covid-19 İş Kazası mı?


Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin E. 2018/5018 K. 2019/2931 sayılı kararında; işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle bulaştığı anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak işçinin daha sonra ölümü iş kazası olarak kabul edilmiş olup Yargıtay tarafından iş kazası tanımı geniş yorumlanmıştır. Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs karşısında işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında işyerlerinde alması gereken birçok önlem bulunmakta olup işverenin bu yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda cezai ve hukuki sorumlulukları doğacaktır. Ayrıca, işçinin Koronavirüs salgın hastalığına işveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle yakalandığının tespit edilmesi durumunda bu durum iş kazası olarak kabul edilecek olup işverenin yine sorumluluğu doğacaktır.


İş Yerinin Kapanması veya Ara Vermesi Durumunda Ne Olacak?


İş yeri faaliyetinin durması ya da duraksaması durumunda, karşımıza “Kısa Çalışma Ödeneği” çıkıyor. Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru sistemlerini ve süreçlerini öğrenmek için “Salgın Nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanılabilir mi?adlı içeriğimizi inceleyin.


İşçi Rızası Olmadan Ücretsiz İzne Çıkarılabilir mi?


İş Kanunu’na göre ücretsiz iznin tek taraflı olması mümkün değildir. Ücretsiz izin için hem işçinin ve hem de işverenin rızası olması gerekir. İşveren işçisini, rızasını almadan ücretsiz izne gönderdiği takdirde, işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir.


İzin süreçleri bu kadar karmaşıkken siz bu süreçleri nasıl yönetiyorsunuz? WRKHR bulut tabanlı HR programımızın izin yönetimi ile kusursuz ve çok kolay bir süreç yönetimi yaşayabilirsiniz.


İşçi Karantina Altındayken Maaş Alabilir mi?


Yurt dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca evden çıkmaması isteniyor. Aile Sağlığı Merkezlerinden konu ile ilgili rapor alınabiliyor. 14 gün evde istirahat raporu alan bir işçi, SGK’dan 12 günlük rapor parası alabiliyor.


Uzaktan Çalışmada Maaş Eksik mi Verilecek?


İş Kanunu’na göre, işçi; iş faaliyetini evinde ya da teknolojiye ulaşabileceği herhangi bir yerden gerçekleştirebilir. Ayrıca uzaktan çalışma esnasında, işçinin geçirdiği kazalar bile iş kazası kapsamında yer alır. Uzaktan çalışma yapan bir işçinin maaşı, tıpkı iş yerindeymiş gibi ödenmesi gerekir.


Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir?


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 maddesine göre iş yerinde, ciddi bir tehlike ile karşılaşan işçinin, çalışmaktan kaçınma hakkı bulunuyor. İşçinin bu konuyu işverenine tutanakla bildirmesinden sonra tehlike geçene kadar çalışamayan işçiye ücretinin ödenmesi gerekiyor.


Güzel yarınlar için #evdekal . İnsan Kaynakları süreçlerini evraklarla temas etmeden dijital olarak sağlamak ve süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için WRKHR bulut tabanlı HR programımıza göz atabilirsiniz.

32 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör