Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

​WRK İnsan Kaynakları A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunması en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda, WRK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.​​

 

​​1. WRK kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.​​

 

​​2. WRK kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, WRK tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, www.wrkinsankaynaklari.com adlı web sitesinin ziyaret edilmesi, WRK tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanız, iş başvurusu yapmanız, WRK ait işyerini ziyaret etmeniz ve çağrı merkezi ve sosyal medya mecraları aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde açık rızanız ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

www.wrkinsankaynaklari.com  internet sitesi çerez kullanan çerez (cookie) kullanan bir sitedir. www.wrkinsankaynaklari.com  ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, internet sitesine ilk defa giriş yaptığınızda “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.​​

İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.​​

www.wrkinsankaynaklari.com  aracılığıyla bu siteleri ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitelerdeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek amacıyla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilmektedir.​​

3. WRK İnsan Kaynakları kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?​​

Mevzuatın izin verdiği durumlarda ve kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.​​

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:​​

 • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • Kullanıcının talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesini sağlamak,

 • Müşteri ve müşteri çalışan profillerinin belirlemek,

 • İşe alım süreçlerinde başvuruların değerlendirilmesi,

 • WRK ait işyeri güvenliğini ve denetimini sağlamak,

 • İş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,

 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. WRK İnsan Kaynakları kişisel verilerinizi nasıl koruyor?​​

Kişisel verilerin işlenmesinde​​

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

 • doğru ve gerektiğinde güncel olma

 • belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerini gözetmektedir.​​

Bu ilkeler doğrultusunda WRK İnsan Kaynakları ile paylaşılan kişisel veriler, WRK’nın gözetimi ve kontrolü altındadır. WRK İnsan Kaynakları, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

 

5. WRK İnsan Kaynakları kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?​

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, izin dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli hizmet faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca işbu aydınlatma yükümlülüğü bildiriminde belirtilen amaçlar dahilinde paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden WRK İnsan Kaynakları sorumlu olmadığını beyan eder.

 

 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • işlenmişse bilgi talep etme,

 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak WRK İnsan Kaynaklarına iletmeniz durumunda WRK İnsan Kaynaklarına talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, WRK İnsan Kaynaklarına tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için WRK İnsan Kaynaklarına talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi WRK İnsan Kaynaklarına adresindeki formu doldurarak, Cevizli Mh. Zuhal Cd. Ritim İstanbul No:46/C A3 Blok Kat:29 Daire:154 34846 Maltepe / İstanbul / Türkiye adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

 

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar WRK İnsan Kaynakları’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca WRK İnsan Kaynakları’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda WRK İnsan Kaynakları’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin WRK İnsan Kaynakları ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.